TB lưu trữ & kỹ thuật số 1TB lưu trữ & kỹ thuật số 2TB lưu trữ & kỹ thuật số 3
Công ty máy tính, thiết bị văn phòng, Máy quét HP 5000S3-L2751A, Máy quét HP ScanJet Pro 3000 s3