Vận chuyển, giao nhận
Vận chuyển, giao nhận
Công ty máy tính, thiết bị văn phòng, Máy quét HP 5000S3-L2751A, Máy quét HP ScanJet Pro 3000 s3